Cihat AŞKIN - Istanbulin

Cihat Aşkın'ın yeni albümü "İstanbulin", adını bir tür uzun ceketten alıyor. İstanbulin, 19. yüzyılın yenileşme hareketleri içinde halkın görüntüsünü değiştiren unsurlardan biri. Yakaları çeneye kadar uzanan ve düğmeyle iliklenen bir tür uzun ceket. Bir dönemi simgeleyen bu giysiye gönderme yapan albümde, aynı devrin tipik müzik örnekleri oyun havaları yer alıyor.

Cihat Aşkın, Tanburi Cemil Bey, Nuri Halil Poyraz, Kemani Sebuh Ağa, Santuri Edhem Efendi, Sadi Işılay gibi saz müziğinin en önemli ustalarının yapıtlarını, XXI. yüzyılın modern keman repertuarına aktararak dinleyiciye ulaştırmayı amaçlamış.

Bunların, sadece oyun havası deyip geçilecek eserler olmadığını söyleyen sanatçı, anlaşılan bu konuda biraz dertli ki, "Onların da klasik üslupta çalınması gerekiyor. Bu tarzda yazılmış ve bizim kültürümüzden çıkan bu oyun havalarını, biz ancak eski Türk filmlerinde izleyebiliyoruz." diyor. Aşkın'ın günümüz sanatçılarının bu oyun havalarını çok kötü seslendirdiklerini vurgulamaktan kendini alamadığı göz önünde tutulursa, "İstanbulin" albümü, belki de ele alınan eserler için bir tür referans niteliği kazanmakta.
<hr>
Cihat AŞKIN - Istanbulin 
 
01 Çargah Oyun Havası Anonim (3:01)
02 Çeçen Kızı Tanburi Cemil Bey (5:50)
03 Sultaniyegah Sirto Anonim (5:30)
04 Hicaz Mandıra Anonim (3:20)
05 Hicaz Sirto Anonim (3:48)
06 İstanbul Kasap Havası Anonim (5:55)
07 Hicazkar Sirto Nuri Halil Poyraz (5:36)
08 Kürdilihicazkar Longa Kemani Sebuh Aga (3:26)
09 Kurtuluş Kasap Havası Anonim (2:47)
10 Nikriz Longa Tanburi Cemil Bey (2:52)
11 Şehnaz Longa Senturi Edhem Efendi (4:37)
12 Nihavend Longa Kemani Kevser Hanım (4:44)
13 Hora Martisorului Grigoras Dinicu (3:53)

--------------------------------------------------------------------------------
 Cihat Aşkın (keman)

Serkan Çağrı (klarnet)
Halil Karaduman (kanun)
Yurdal Tokcan (ud)
Orhan Osman (buzuki)
Fahrettin Yarkın (vurmalı sazlar)
Mustafa Özdemir (Karadeniz kemençesi)
Hasan Gözetlik (trompet)

AŞKIN ENSEMBLE:
Sevik Ulucan (başkemancı)
Rüstem Mustafayev (keman)
Hasan Tura (keman)
Nilgün Yüksel (keman)
Gülen Ege (keman)
Görkem Çalgan (viyola)
Elif Kantarcı (viyola)
Çağ Erçağ (viyolonsel)
Gülyar Balcı (viyolonsel)
Arda Ardaşes Agoşyan (kontrbas)
Yöneten:
Hakan Şensoy 


<hr>

Kaynak: http://muzik.gslportal.org/voxmundana/aciklama/istanbulin.htm
Dinlemek İçin: http://muzik.gslportal.org/voxmundana/istanbulin.htm

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !